:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی (‌M.A‌)

عنوان:

مطالعه موضوع دعا در شعر شاعران معروف عصر عباسی اوّل

 

 

 

استاد راهنما

دکتر مجید محمدی

 

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی

 

 

شهریور1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه‌ 2

فصل اوّل: کلیّات پژوهش

1-10 اظهار مساله. 4

1-20 سؤالات پژوهش. 5

1-03 فرضیه‌های پژوهش. 5

1- 04اهداف پژوهش. 5

1-05 روش‌کار پژوهش. 5

1-06 پیشینیه‌پژوهش. 6

1-07 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 6

1-08 جنبه جدید بودن و نوع آوری در پژوهش . 7

1-09 دامنه زمانی و مکانی پژوهش. 7

1-010 معضلات و موانع پژوهش . 7

فصل دوم: جایگاه دعا درآموزه‌های اسلامی (قرآن و  روایات اسلامی)

2-10 دعا از منظر قرآن کریم. 10

2-1-01 اهمیت دعا در قرآن. 11

2-1-20 معانی دعا در قرآن. 11

2-1-2-10 خواندن. 11

2-1-2-02 پرسشکردن. 12

2-1-2-30 فریادرسی. 12

2-1-2-40 تشویق و‌ترغیب کردن. 12

2-1-2-05 کمک خواستن. 12

2-1-2-06 نامگذاری کردن. 13

2-1-03 موضوعات دعاهای قرآنی. 13

2 02 دعا از منظر روایات. 30

2-2- 1-0 عناوین دعا از لسان روایت. 30

2-2-1-01 دعا برترین عبادات. 30

2-2-1-02 دعا محبوب ترین کارها نزد خداونددر زمین. 30

2-2-1-03 دعا برترین اقدام. 30

2-2-1-04 دعا وسیله تقرب به خداوند. 31

2-2-1-05 دعا سلاح مؤمن، ستون دین و روشنی بخش آسمان و زمین31

2-2-1-06 دعا، بازگشایی در رحمت31

2-2-1-07دعا کلید کامیابی و رستگاری. 31

2-2-1-08دعا، وسیله رفع قضاء صد در صد 32

2-2-1-09 دعا شفای دردها32

2-2-1-010دعا، دفع بلا32

2-2-1-011دعا، رهایی از خشم شیطان 32

2-2-1-012دعا، راهی برای رسیدن به مقام نزد خداوند 32

2-2-1-013دعا، سلاح پیامبران 33

2-2-1-014 دعا مغز عبادت. 33

2-2-1-015دعا مخزن اجابت33

2-2-1-016 دعا ، موثردر خدا شناسی33

2-2-20 بایستی‌ها و نباید‌های طلب در دعا 34

2-2-2-10 چه چیزهایی بایستی در دعا از خدا طلب کنیم؟. 34

2-2-2-1-01 صلوات بر محمد و آل محمد (ص). 34

2-2-2-1-02 دعا برای مؤمنان. 36

2-2-2-1-03 دعا برای حافظان مرزهای سرزمینهای اسلامی. 38

2-2-2-1-4 0 دعاء مخصوص برای مؤمنان. 39

2-2-2-1-05 دعا برای پدر و مادر. 40

2-2-2-1-06 دعای بشر برای خودش. 41

2-2-2-02 چه چیزهایی نباید در دعا از خدا طلب کنیم؟. 42

2-2-2-2-01 دعا بر خلاف سنت‌های عامه الهی در زندگی و هستی   42

2-2-2-2-02 دعا به آن چیز که که جایز و حلال نیست. 44

2-2-2-2-03 آرزوی از بین رفتن نعمت دیگران. 45

2-2-2-2-04 دعا بر خلاف صلاح و مصلحت بشر. 45

2-2-2-2-05 پناه بردن به خداوند از آزمایش (فتنه). 46

2-2-2-2-06 نفرین بر مؤمنان. 47

فصل سوم: نگاهی به اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی عصر عباسی اول

3- 10 آغاز تاریخ عصرعباسی اول. 50

3- 20 چگونگی به قدرت رسیدن بنیالعباس50

3-03 نگاهی به تاریخ عصر عباسی53

3-3-01 اوضاع سیاسی54

3-3- 02 اوضاع اجتماعی 55

3 -3-03 اوضاع اقتصادی. 56

3-3-04 اوضاع فرهنگی. 56

3-3-05 اوضاع دینی. 57

3-04 ادبیات در عصر عباسی. 58

3-05 موضوعات و فنون شعری عصر عباسی. 58

3-06 اوضاع و احوال شاعران عصر عباسی. 59

3-6-01 بشاربنبرد. 59

3-6-02 ابونواس. 60

3-6- 03 ابوالعتاهیه. 62

3-6-04 ابوتمام. 64

3-6-50 بحتری. 65

3-6-06 دعبل الخزاعی. 65

3-6-07سید حمیری. 66

فصل چهارم :مضامین دعایی در شعر شاعران عصر عباسی اول

4- 01 دعای شاعران در حق افراد و برای خویش (دعاء بالخیر). 70

4-1-01 شکر خداوند و ستایش او به خاطر نعمت‌هایش. 71

4-1-02 دعای شاعران در حق پیامبر (ص) و ائمه (ع). 74

4-1-3 0 دعای شاعران در حق خلفاء و رجال دولتی عصر عباسی   76

4-1-3-1 0 دعا برای تندرستی، سلامتی و طول عمر. 77

4-1-3-02 دعا برای پیروزی خلفاء و رجال دولتی بر دشمنان95

4-1-04 دعای شاعران در حق افراد خانواده. 95

4-1-4-1- دعای شاعران برای مادر. 95

4-1-4-02 دعای شاعران برای پدر. 96

4-1-4-03 دعای شاعران برای برادر. 98

4-1-05  دعای شاعران برای دوستانشان 100

4-1-06 دعای شاعران برای دوستدارشان (معشوقه شان) 104

4-1-07 دعای شاعران برای افراد نیکوکار109

4-1-08 دعای شاعران در حق خویش. 112

4-1-8-01 توبه و طلب عفو و مغفرت112

4-1-8-2 0 شکوی (شکایت). 120

4-1-8-03 استعاذه(پناه بردن به خدا) 123

4-1-8 -04 مناجات 125

4-02 دعای شاعران  بر ضد دیگران و به ضرر خویش (دعاء باالشر)   128

4-2- 01 دعا بر ضد خلفا و رجال دولتی128

4-2-1-01 دعای به بدی و برای نابودی خلفاء و رجال دولتی129

4-2-1-02 دعای در قالب لعن و نفرین برای خلفاء و رجال دولتی   135

4-2- 02 دعای شاعران بر ضد دشمنان حکومت عباسی. 139

4-2-2-01 نفرین دشمنان حکومت. 140

4-2- 03 دعای شاعران بر ضد دشمنان شخصی در قالب لعن و نفرین آنان   146

4-2- 04دعای شاعران بر ضد خانواده خود در قالب نفرین154

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

4-2-05 دعای شعرا بر ضد خویش159

فصل پنجم: تاثیر پذیری اشعار دعایی شاعران عصر عباسی اول از قرآن کریم و ادعیه معصومین (ع)

نمونه هایی از تاثیر پذیری اشعار دعایی از قرآن و ادعیه ماثوره  167

نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 183 جستجو در سایت :   

ملخص البحث. 185

چکیده به زبان انگلیسی. II

 

منابع و مأخذ. 188

 

 

چکیده

یکی از حقایق پر‌معنا و سازنده‌ی ابعاد بشری دعا و نیایش با مقام ربوبی می باشد. گرایش شدید به منفعت و لذت و خودکامگی‌ها همواره‌، بشر‌های بسیاری را در همه‌ی دوران و در همه‌ی جوامع از مستقر ساختن ارتباط تکاملی بشر با کمال مطلق محروم نموده می باشد‌.

دعا، نیاز فقیر مطلق به پیشگاه غنی مطلق می باشد. فقر و نیاز بنده هیچ حد و مرزی ندارد همان‌گونه که بی‌نیازی و قدرت و کرم پروردگار بی‌حد و مرز می باشد. بارزترین شکل دعا در قرآن کریم و کلام معصومین (ع) تجلی یافته می باشد، شاعران نیز در دوران‌های مختلف به تاسی از قرآن و ائمه‌(ع) مضامین دعایی والایی را در شعر خویش وارد نموده‌اند، به گونه‌ای که بعضی از آن اشعار دعایی زمزمه‌ای ماندگار در طول اعصار و قرون گشته می باشد، آن گونه که هر ساله در ایام حج اشعار ابی‌نواس شاعر عصر عباسی را‌ می‌بینیم که‌ ‌در فضای بیت الله‌الحرام طنین‌انداز می باشد.

این پژوهش کوشیده می باشد که جلوه‌های گوناگون دعا در شعر شاعران عصر عباسی اول را کشف و مطالعه نماید، از مضامین اشعار دعایی این عصر‌ می‌توان به ستایش خداوند تبارک و تعالی و شکر نعمت‌های او، دعا در حق پیامبر (ص) و رهبران دینی، خلفاء و رجال دولتی، سلامتی و طول عمر، پیروزی بر دشمنان، دعا در حق پدر و مادر و دوستان و افراد نیکوکار تصریح نمود.

از میان مضامین فوق توبه و طلب استغفار و استعاذه (پناه بردن به خدا) جایگاه برتری را به خود اختصاص داده می باشد. در کنار دعا در حق افراد (دعاء له) لعن و نفرین (دعاء علیه) نیز بخش قابل توجهی از اشعار شاعران این عصر را به خود معطوف نموده می باشد، که این لعن و نفرین  دشمنان حکومت عباسی، رجال دولتی، خانواده شاعران و خود شاعران را نیز شامل‌ می گردد. این پژوهش همچنین تأثیر‌پذیری اشعار دعایی شاعران از قرآن و‌ ادعیه‌ی ماثوره را نیز مورد توجه قرار داده می باشد.

کلید واژه‌ها: دعا، شعر، مضامین دعایی، شاعران، عصر عباسی اول، تأثیر‌‌پذیری.


مقدمه‌‌

دعا از نظر لغوی به معنی خواندن و خواستن می باشد. خواندن و طلب کردن دانی از عالی، در حقیقت دعا نوعی استمداد و توسل جستن به یک قدرت ما فوق می باشد جهت برآورده شدن حاجات مادی و معنوی بشر، این نوع استمداد همواره در ارتباط با احساسات و عواطف پاک و خالص آدمی اظهار‌ می گردد. قرآن کریم که کلام خالق متعال و کتاب زندگی بشر می باشد و هر چه که برای تکامل روح و سازندگی بشر لازم بوده در آن اظهار گردیده مسئله دعا را به عنوان یکی از نیازهای فطری بشر مطرح نموده و ضمن امر به دعا اجابت و برآورده شدن را نیز از طرف خویش تضمین نموده می باشد ﴿وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (غافر/60)پس دعا و راز و نیاز با خالق متعال، نیاز فطری و مایه‌ی سعادت و خوشبختی بشر در دنیا و آخرت می باشد و آدمی برای رسیدن به این مقصود بایستی دائما در صدد داشتن چنین انس و ارتباط‌ای با خداوند باشد تا به هنگام بروز شدائد و معضلات روحی و روانی به آن رجوع کرده و از طریق آن آرامش و التیام یابد. پیامبر اسلام(ص) و اولیاء دین همواره در زندگی پر بار خویش از نعمت انس و ارتباط با خداوند متعال از طریق دعا و نیایش برخوردار بوده و آن را به پیروان خود و آیندگان نیز تعلیم داده‌اند. شاعران مسلمان نیز به عنوان جزئی از پیکره‌ی امت اسلامی از این تعالیم الهام بخش برخوردار بوده و اشعار دعایی فراوانی را در قالب مدح و رثاء، ذم و هجا، مناجات و طلب عفو و مغفرت از خود به جای گذاشته‌اند. لکن نظر به تنوع، رونق و درخشش این نوع از اشعار در آثار شعرای عصر عباسی اول پژوهش خویش را اختصاص به مطالعه موضوع دعا در شعر شاعران این دوره قرار داده‌ایم و آن را در پنج فصل اظهار نموده‌ایم:

فصل اول پژوهش شامل کلیات موضوع می باشد.

فصل دوم جایگاه دعا از دیدگاه اسلام از(منظر قرآن و روایات) مورد قرار داده می باشد.

فصل سوم نگاهی اجمالی به اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی عصر عباسی اول دارد.

فصل چهارم مضامین دعایی در شعر شاعران عصر عباسی اول مورد بحث و مطالعه قرار داده می باشد.

فصل پنجم تأثیر‌پذیری اشعار دعایی شاعران این عصر از قرآن و ادعیه ماثوره به بحث گذاشته می باشد. در پایان ضمن جمع‌بندی از فصول پنجگانه پژوهش نتیجه‌گیری نهایی به اقدام آمده می باشد.

تعداد صفحه : 221

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***