:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

 

رشته و گرایش

علوم سیاسی

 

 عنوان

منظومه ­های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1. فصل اوّل: کلّیات و روش­شناسی

1-1. بخش اوّل: کلّیات……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1-1.  طرح مسأله…………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-1-2.  سؤال­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-1- 2-1. سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………… 4

1 -1-2-2. سؤال­­های فرعی…………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-3. ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-4. پیشینه­ی انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-5. فرضیه­ها و خطوط راهنمای بحث………………………………………………………………………………… 8

1-1-6. هدف­ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-2. بخش دوم: روش انجام پژوهش و قلمرو آن…………………………………………………………………………….. 9

1-2-1. مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-2-2. روش تحلیل گفتمان…………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-3. نقد و ارزیابی روش تحلیل گفتمان…………………………………………………………………………….. 12

1-3. بخش سوم: ساماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………… 13

 

 عنوان                                                                                                                          صفحه

  1. فصل دوم: تحلیل فضای فکری اجتماعی حاکم بر عصر مشروطه

2-1. بخش اوّل: ایران در آستانه­ی تغییر……………………………………………………………………………………… 14

2-1-1. خودباختگی در برابر غرب………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2. آغاز تحوّلات اجتماعی در ایران…………………………………………………………………………………. 21

2-1-3. پیدایش مدارس جدید در ایران…………………………………………………………………………………. 21

2-1-4. رواج انتشار روزنامه­ها و جراید……………………………………………………………………………………. 22

2-1-5. تأسیس دارالفنون و سفرنامه­­های فرنگ…………………………………………………………………….. 28

2-2. بخش دوم: مشروطه و روشنفکری……………………………………………………………………………………….. 28

2-2-1. مفهوم روشنفکری……………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-2. خاستگاه مفهوم روشنفکری……………………………………………………………………………………….. 30

2-2-3. روشنفکری در مشروطه………………………………………………………………………………………………. 32

 

  1. فصل سوم: شعر طنز و معروف­ترین شاعران طنزپرداز عصر مشروطه

3-1. بخش یکم: شعر طنز …………………………………………………………………………………………………………… 38

3-1-1. کلّیات…………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-1-2.تعریف طنز……………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-1-3. نگاهی به جایگاه طنز در ادبیّات پیش از مشروطیّت……………………………………………….. 40

3-2. بخش دوم: معروف­ترین شاعران طنز­پرداز عصر مشروطه…………………………………………………… 44

3-2-1. ایرج­میرزا……………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-2-2. سیّد اشرف­الدّین قزوینی( نسیم شمال)……………………………………………………………………. 48

3-2-3. میرزاده­ عشقی…………………………………………………………………………………………………………….. 51

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-2-4. عارف قزوینی………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-2-5. میرزا علی اکبرخان دهخدا…………………………………………………………………………………………. 55

3-2-6. ادیب­الممالک فراهانی ………………………………………………………………………………………………… 57

3-2-7. ابوالقاسم لاهوتی………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-8. ملک­الشّعرای بهار………………………………………………………………………………………………………… 62

3-2-9. فرّخی یزدی…………………………………………………………………………………………………………………. 65

 

  1. فصل چهارم:تحلیل گفتمان مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه

4-1. بخش اوّل: تحلیل گفتمان و شاخص­ها………………………………………………………………………………… 69

4-1-1. شاخص­های تحلیل گفتمان………………………………………………………………………………………… 70

4-1-1-1. واژگان (منفی – مثبت)……………………………………………………………………………………. 70

4-1-1-2.  قطب‌بندی ( غیرسازی)………………………………………………………………………………….. 70

4-1-1-3.  پیش­فرض‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 71

4-1-1-4. دلالت‌های ضمنی شعر (تلقین و تداعی)………………………………………………………… 71

4-2. بخش دوم: تحلیل گفتمان مسائل اساسی طنز در شعر معروف­ترین شاعران مشروطه…… 71

4-2-1. ایرج­میرزا……………………………………………………………………………………………………………………… 71

4-2-2. سیّد اشرف­الدّین حسینی………………………………………………………………………………………….. 74

4-2-3. میرزاده­ عشقی…………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-2-4. عارف قزوینی……………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2-5. میرزا علی اکبرخان دهخدا…………………………………………………………………………………………. 89

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-2-6. ادیب­الممالک فراهانی………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2-7. ابوالقاسم لاهوتی………………………………………………………………………………………………………….. 96

4-2-8. ملک­الشّعرای بهار………………………………………………………………………………………………………… 99

4-2-9. فرّخی یزدی……………………………………………………………………………………………………………… 105

4-2-10. جدولِ برآیند گفتمان کلان حاکم بر شعر طنز در عصر مشروطه…………………….. 109

 

  1. فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

5-1. مشروطیت و قانون­گرایی……………………………………………………………………………………………………. 110

5-2. آزادی و استبدادستیزی…………………………………………………………………………………………………….. 112

5-3. مساوات و نقد فاصله­ی طبقاتی………………………………………………………………………………………….. 113

5-4. زن متجدّد و زن سنّتی………………………………………………………………………………………………………. 115

5-5. میهن پرستی و مقابله با نفوذ استعمار………………………………………………………………………………. 116

5-6. تأکید بر تجدّد، عقل­گرایی و خرافه­زدایی…………………………………………………………………………. 117

5-7. نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 119

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

 

 

چکیده

عصر مشروطه به عنوان اوّلین گام و خیز جامعه­ی ایرانی بر اساس اندیشه­های جدید جریان روشنفکری یکی از برجسته‌ترین ادوار طنز در ایران از ابتدای پیدایش تا کنون به حساب می‌آید پس شناخت دقیق ادبیّات طنز این دوره­ی و تحلیل گفتمان حاکم بر آن ضرورت تام دارد و این امر از آنجا ناشی می گردد که حوزه­های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانِ کنونی ما همچنان دستخوش اهداف و کوشش­های جریان روشنفکری می باشد و تحلیل دقیق اوضاع کنونی ما و حرکت به سوی آینده، غیر از با شناخت عناصر ماهوی و گفتمانی عصر مشروطه امکان­پذیر نخواهد­بود. پس می‌توان گفت که مطالعه اشعار و طنز این دوره می‌تواند راهگشایی برای شناختی دقیق از ابتدای تحولات یک قرن اخیر در ایران باشد.

مطالعه و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، به دلیل اهمیّت تأثیر­گذاری این سرودها بر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور می باشد. هدف از این پژوهش، مطالعه و تحلیل اصلی­ترین مفاهیم و سوژه­هایی می باشد که در شعر طنز مشروطه هست و همچنین تأثیر آن بر فضای سیاسی اجتماعی ایران. در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان بهره گیری شده ­می باشد و از مطالعه مفاهیم حاکم بر گفتمان شعر مشروطه این نتیجه گرفته می گردد که میان گفتمان‌های استبدادی و آزادی، مساوات و فاصله­ی طبقاتی، زن متجدّد و زن سنّتی، میهن­پرستی و نفوذ استعمار، عقل­گرایی و خرافه، تغییری اساسی دیده می­گردد و همین اختلاف نظرها، موجب پویایی و حرکت طنز در عصر مشروطه ­می­گردد. در نهایت مشخّص می­گردد که مفاهیمی زیرا تجدّد، عقل­گرایی، میهن­پرستی، مساوات، مشروطیّت، قانون­گرایی و … مانند مهم­ترین مضامینی می باشد که شاعران طنز­پرداز عصر مشروطه، در شعر خود به آن پرداخته­اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: رویکرد و عملکرد جامعه روحانیت مبارز در فرایند سیاست و حکومت جمهوری اسلامی ایران

واژگان کلیدی: شعر، طنز، مشروطیت، آزادی و قانون گرایی.

  جستجو در سایت :   

مقدّمه

مطالعه و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، از جوانب متعدّدی دارای اهمیّت می باشد. شعر مشروطه تجلّی ذهنیّت­ها، باورها، ارزش­ها و آرمان­­های نخبگان جامعه­ی ایرانی برای  تحوّل و عبور از کاستی­ها و مشکلاتی می باشد که ایرانِ عصر قاجار با آن روبه­رو بوده­می باشد.

در قرن نوزدهم میلادی که تمدّن ایرانی – اسلامی به مرحله­ای از انحطاط در ساحات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می­رسد و جامعه در زیر سایه­ی سنگین بی­تدبیری­ها و خودپرستی­هایِ حُکّام مستبد، در فلاکت و ناامنی دست­و­پا می­زند، چراهای متعدّدی در ذهن اندیشمندان ایرانی درخصوص عقب‌ماندگی­ها و کاستی­ها شکل می­گیرد. نیم­نگاهی به گذشته­ی باشکوه ایران باستان، شکوفایی تمدّن ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری، پس از ورود اسلام به ایران و دوران صفویه، نخبگان جامعه­ی ایرانی را با توجّه به چیرگی قدرت صنعتی اروپایِ مُدرن پس از انقلاب صنعتی که ایرانی­ها طعم تلخ آن را اوّلین بار در شکست از روس­ها چشیده­ بودند، بر ضرورتِ گذار از وضعیّت آن روز متوافق نمود.

نهضت مشروطیّت محصول تحوّل­خواهی ایرانیان در سال 1285 هجری شمسی بود. در این وضع نابسامان، ادبیّات همچون همیشه، تأثیر پُررونقی را در حرکت جامعه­ی ایرانی از وضعیّت موجود به نقطه­ی مطلوب بازی می­کند و بسیاری از منوّرالفکر­ها برای ترویج عقاید و اندیشه­های خود و انتقاد از ساختارهای فرهنگی و سیاسی حاکم، رو به ادبیّات می­آورند و با تکیه بر زبان ساده­ی ادبیّات و نزدیک به توده­های مردم، کوششِ وافری را برای پیشبرد اهداف مشروطه انجام می­دهند. شناخت ادبیّات این دوران و به­خصوص شعر آن، ارتباط وثیقی با شناخت و درک فضای سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه دارد. در میان سبک­های ادبی شعری نیز، طنز به دلیل جذّابیت و همچنین ساختار منتقدانه­ی آن، یکی از اصلی­ترین اهرم­های جریان روشنفکری در کمک به اهداف نهضت مشروطه به حساب می­آید تا با بهره­گیری از ظرافت­های آن، یکی پس از دیگری سنگرهای پیش رو را فتح کنند و جامعه را از وضع نابسامان و رخوت­بار دوره­ی قاجار عبور دهند.

در شعر طنز مشروطه، دگرشناسی اوج می­گیرد و مفاهیم اساسی همچون قانون­مداری، آزادی، وطن‌پرستی، خرافه­زدایی از جامعه، حقوق مردم، تجدّد و… به حدّ اعلای خود می­رسد. بسیاری از شعرا و طنزپزدازان مطرح در این مقطع، در مطبوعات مشغول به فعّالیّت می­شوند و در یک تعریف جامع، ادبیّات همچون خنجری برّنده در عمق جان جامعه فرو می­رود تا به زعم خود، کاستی­ها را جبران کند؛ به سستی­ها پایان دهد و انحطاط را به ترقّی و پیشرفت مبدّل سازد.

نگارنده با بضاعت اندک خویش در این پژوهش، کوشش دارد تا نمایی کلّی از گفتمان حاکم بر شعر طنز مشروطه و تأثیرات متقابل آن بر گفتمان عمومی جامعه در عصر مشروطه، ارایه دهد و ارتباط میان شعر طنز و تحوّلات سیاسی و اجتماعی آن دوران را واکاوی کند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: علوم سیاسی