:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

چگونگی نگارش طرح تعالی ابتدایی 98-1397مدارس دبستان بر اساس آخرین بخشنامه

طرح تعالی ابتدایی چیست ؟

طرح تعالی ابتدایی عنوان طرحی می باشد که در سال های اخیر در ارتباط با چگونگی تنظیم برنامه اقدام به مدیران مدارس دبستان ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع دبستان ، نگارش و تنظیم برنامه اقدام و تقویم اجرایی بر اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین ارتباط معاونت آموزش دبستان وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای طرح به مدارس توانست ، برنامه ریزی مدیران مدارس را با هم یکپارچه نموده و طرحی را برای کلیه مدارس دبستان سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم نماید.

طرح تعالی ابتدایی مدارس دبستان
جستجو در سایت :   


طرح تعالی ابتدایی مدارس دبستان کمک بسیار زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدیران این مقطع نمود. در واقع مدیران مدارس دبستان به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور ها در فرم خام طرح تعالی ابتدایی خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال طرح تعالی ابتدایی در مدارس دبستان علاوه بر کب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.

طرح تعالی ابتدایی در آموزش و پرورش

طرح تعالی ابتدایی در آموزش و پرورش از مهمترین طرح هایی می باشد که در سال های اخیر به مدیران ابلاغ گردیده می باشد. در مدارس دبستان علاوه بر مدیران معاونین و سایر پست های سازمانی نیز ملزم به برنامه ریزی و تدوین برنامه اقدام بر اساس طرح تعالی ابتدایی هستند. مانند پست های سازمانی که نگارش برنامه ریزی سالانه خود را بر اساس طرح تعالی ابتدایی تنظیم می نمایند، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:  

طرح تعالی ابتدایی در سامانه همگام

ثبت طرح تعالی ابتدایی دبستان در سامانه همگام یکی از دستورالعمل های الزام اور به مدیران مدارس بود. مدیران مدارس دبستان اعم از عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و… بایستی طرح تعالی ابتدایی خود را در سامانه ثبت نموده و از مزایای ثبت در سامانه همگام بهره گیری نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال کردن هر چه بیشتر مدیران و تسریع در نگارش و تدوین طرح تعالی ابتدایی توسط آنها می باشد.

طرح تعالی ابتدایی 98-97

در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه طرح تعالی ابتدایی همانند سال ها و ادوار گذشته می باشد.در واقع طرح تعالی ابتدایی 98-97 غیر از در چند مورد و محور جزئی تفاوت چندانی با طرح تعالی ابتدایی سال گذشته ندارد.بنا بر این شایسته می باشد مدیران و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تدوین برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار خود اقدام نموده و آن را در سامانه همگام ثبت نمایند. بدیهی می باشد اقدامات سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس می تواند طریقه رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی ابتدایی

در ارتباط با آن چیز که اظهار گردید سایت برنامه دانلود نمونه های کاملی از طرح تعالی ابتدایی مدارس دبستان را تنظیم و تدوین نموده می باشد و جهت بهره گیری عزیزان در سایت بار گزاری نموده می باشد. مدیران و معاونین محترم می توانند جهت بهره گیری و بهره مندی از این طرح ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند.

برای دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی ابتدایی مدارس دبستان روی لینک زیر کلیک کنید

http://barnamedownload.com/downloads/132/