:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

ارائه یک مدل جدید جهت آموزش مهارتهای پولی به افراد ناتوان ذهنی

 

استاد راهنما

دکتر رضا بوستانی

اسفند ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در این پایان نامه روش های مختلف آموزش مهارت ها ی زندگی به افراد ناتوان ذهنی مورد مطالعه قرار کرفته می باشد، در بین آن ها جدید ترین و بهترین روش آموزش بهره گیری از دخالت های مبتنی بر کامپیوتر[1] می باشد که در تحقیقات جدید بر روی آن تکیه شده می باشد. آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی به عنوان یک عامل مهم ایجاد استقلال آن ها مورد توجه بسیاری از محقیق قرار گرفته می باشد. تحقیقات صورت گرفته در زمینه آموزش مهارت های پولی متکی بر مربی بوده می باشد. بخاطر این موضوع برای آموزش حضور مربی چه در مدرسه و یا خانه الزامی می باشد. در پژوهش حاضر برای ارائه مدلی جدید برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ایرانی، روش های مطالعه شده در تحقیقات پیشین  با هم ترکیب شده و با واحد پول ایران منطبق گردیده می باشد و به صورت یک مدل تحت نرم افزار ارائه شده می باشد. با بهره گیری از دخالت های مبتی بر کامپیوتر نیاز به مربی را کم شده می باشد و کودک قادر به ادامه آموزش در خانه می گردد. این مدل ارائه شده برروی 20 نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج مطالعه شده می باشد. تمام شرکت کنندگان مهارت های مورد نظر را در سطح خوبی فرا گرفته اند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1  تعریف ناتوانی ذهنی.. 2

2-1 عوامل موثر بر ایجاد ناتوانی ذهنی.. 4

3-1 طبقه بندی ناتوانی های ذهنی.. 4

4-1 دلیل آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی.. 5

5-1 روش های آموزش به افراد ناتوان ذهنی.. 6

1-5-1 آموزش در محیط طبیعی.. 6

2-5-1 آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی(VBI) 6

3-5-1 آموزش بوسیله دخالت های مبتنی بر کامپیوترCBI)) 7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

1-2 آموزش مهارت های زندگی بوسیله کامپیوتر. 9

1-1-2 سخت افزارهای بهره گیری شده در این مطالعات.. 14

1-2-2 نرم افزارهای بهره گیری شده در این مطالعات.. 14

3-1-2 مهارت های آموزش داده شده 15

4-1-2  معضلات موجود در این مطالعات.. 15

2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی.. 16

3-2 جمع بندی.. 23

 

فصل سوم: روش پیشنهادی

 

1-3 شرکت کنندگان.. 25

2-3 اهداف… 27

3-3 مکان و امکانات لازم. 27

4-3 شیوه آموزش…. 28

1-3-4 مراحل آموزش… 30

5-3 جمع آوری و واکاوی داده ها 34

6-3 مقایسه مهارت های کسب شده 51

7-3 جمع بندی.. 53

 

فصل چهارم نتیجه گیری

 

1-4 نتیجه گیری.. 55

2-4 پیشنهادات آتی.. 56

3-4 فهرست منابع و مآخذ. 57

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                              شماره صفحه

جدول 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی  16

جدول 2: نتایج آماری تی تست   51

جدول 3: نتیجه آزمون تی  53

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                          شماره صفحه

نمودار 1: نمودار مهارت های پولی  برای فرزانه صفری با  IQ=53  قبل و بعد از کار با نرم افزار 38

نمودار 2 : نمودار مهارت های پولی  برای فاطمه یزدان مهر IQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 38

نمودار 3 : نمودار مهارت های پولی  برای فاطمه ماندگار IQ=65  قبل و بعد از کار با نرم افزار 39

نمودار 4 : نمودار مهارت های پولی  برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 40

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرویس گرا

نمودار 5 : نمودار مهارت های پولی  برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار 40

نمودار 6 : نمودار مهارت های پولی  برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار……. 41

نمودار 7 : نمودار مهارت های پولی  برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار 42

نمودار 8 : نمودار مهارت های پولی  برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار 42

نمودار 9 : نمودار مهارت های پولی  برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار 43

نمودار 10: نمودار مهارت های پولی  برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 44 جستجو در سایت :   

نمودار 11: نمودار مهارت های پولی  برای نجمه رحمانیان IQ=51  قبل و بعد از کار با نرم افزار 44

نمودار 12: نمودار مهارت های پولی  برای غزل پایدار IQ=62  قبل و بعد از کار با نرم افزار 45

نمودار 13: نمودار مهارت های پولی  برای زهرا ایمانی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار 46

نمودار 14: نمودار مهارت های پولی  برای مهلا حسنی IQ=60 قبل و بعد از کار با نرم افزار 46

نمودار 15: نمودار مهارت های پولی  برای زهرا تقوی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار 47

نمودار 16: نمودار مهارت های پولی  برای سید علی سبحانی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 48

نمودار 17: نمودار مهارت های پولی  برای نوید رضایی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار 48

نمودار 18: نمودار مهارت های پولی  برای ساسان مسرور IQ=69 قبل و بعد از کار با نرم افزار 49

نمودار 19: نمودار مهارت های پولی  برای محمد امین شیردل IQ=59 قبل و بعد از کار با نرم افزار 50

نمودار 20: نمودار مهارت های پولی  برای اسماعیل فریدی پور IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار 50

نمودار 21 : مقایسه میانگین مهارت ها قبل و بعد از کار با نرم افزار 52

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

شکل ها 1:تصاویری از شرکت کنندگان در پژوهش  27

شکل ها 2:مراحل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی  29

شکل ها 3: صفحه ورود کابر 30

شکل ها 4:آموزش تبدیل ریال به تومان  30

شکل ها 5:تمرین شناسایی پول  31

شکل ها 6:آموزش ارزش پول  31

شکل ها 7:تمرین خرید کالا  32

شکل ها 8:جمع پول های دارای ارزش یکسان  33

شکل ها 9: ترکیب های عدد 100  33

شکل ها 10: تمرین محاسبه اندازه باقی مانده 34

شکل ها 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان  37

 

[1] Computer-Based Interventions

مقدمه

امروزه با افزایش تحقیقات در تکنولوژی و گسترش روز افزون آن باعث دسترسی آسان  به انواع تکنولوژی ها مانند اتومبیل، هواپیما، تلفن، تلویزیون و امروزه کامپیوتر، تلفن همراه با قیمت پایین شده می باشد. ازکامپیوتر در جهت رفع نیازهای تمام افراد جامعه می توان بهره گیری نمود، حتی برای افرادی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند. امرزوه از کامپیوتر بعنوان یک ابزار برای آموزش بهره گیری می گردد، که باعث ایجاد مبحث آموزش الکترونیک، به معنی آموزش از طریق ابزار های الکترونیکی متنوع مانند اینترنت، انترانت، اکسترانت، شبکه های ماهواره ای، نوار های صوتی و تصویری می باشد، شده می باشد. از کامپیوتر برای آموزش به افراد ناتوان ذهنی بهره گیری می گردد.

تعداد صفحه : 76

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***