:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش :زلزله

عنوان : مطالعه و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه­های کوتاه و  متوسط فولادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

مطالعه و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه­های کوتاه و  متوسط فولادی

استاد راهنما :

دکتر محمدعلی رهگذر

 

استاد مشاور :

دکتر حسین تاجمیرریاحی

 

شهریور    1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 1

فصل اول « طرح مسأله »

1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 3

1-2- اظهار مسأله————– 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش— 9

1-4- اهداف پژوهش———– 9

1-4-1-اهداف کلی———— 9

1-4-2- اهداف فرعی———- 10

1-5- فرضیه­های پژوهش——– 10

1-6- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها (نظری و عملیاتی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 10

فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع (کلیات یا مطالعه منابع یا موضوعات نظری پژوهش»

2-1- مطالعه نظریه های پیرامون موضوع پژوهش—- 13

2-2- مطالعه پژوهش های انجام شده————– 14

2-2-1- مطالعه تحقیقات تحلیلی انجام شده——– 14

2-2-2- مطالعه تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده—- 17

2-3- چارچوب نظری پژوهش—- 24

2-3-1- مقدمه­ای بر دیوارهای برشی فولادی و سیستم­های مهاربندی شده ی واگرا——- 24

2-3-2- مقدمه ای بر انواع دیوارهای برشی فولادی– 24

2-3-3- مزایا و معایب دیوارهای برشی فولادی—— 26

2-3-4- نمونه­هایی از کاربردهای دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 27

2-3-5-کاربرد دیوارهای برشی فولادی در ایران—– 31

2-3-6- مطالعه مفاهیم طراحی در دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 32

2-3-7- انواع روش­های مدل­سازی دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 36

2-3-7-1- مدل نواری——— 36

2-3-7-2- مدل خرپای معادل— 37

2-3-7-3- مدل­سازی بر اساس روش پروفسور آستانه اصلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 40

2-3-7-4- مدل­سازی با بهره گیری از المان­های پوسته­ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 41

2-3-7-5- پاره­ای نکات درخصوص مدل­سازی دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 42

2-3-8-آسیب پذیری سیستم قائم در دیوار برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 44

2-3-9- نوع اتصالات قابی در دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 45

2-3-10- مطالعه موردها طراحی دیوار برشی فولادی– 45

2-3-11- مطالعه روش­های طراحی دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 49

2-3-12- روابطی که می­توان برای تعیین ظرفیت دیوار برشی فولادی به کاربرد(اقتباس از ای .آی.

اس.سی)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 49

2-3-13- تحلیل پلاستیک مدل­های مختلف دیوار برشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 52

2-3-13-1- ضوابط آیین­نامه کانادا سی.آ.ان/سی.اس.آ-516بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 54

2-3-13-2- ضوابط آیین نامه ایالات متحده ا.ان.اس.آی/اِ.ای.اس.سی-05————— 55

2-3-13-3- ضوابط دیوار برشی فولادی ویژه در آیین­نامه اِ. آی.اس.سی-341———— 57

2-3-14- مقدمه­ای بر مهاربندهای واگرا———– 61

2-3-15- انواع تیرهای پیوند—- 61

2-3-16- نکاتی درخصوص تیرهای پیوند و سایر قسمت­های سیستم­های واگرا———— 66

2-3-17- طراحی تیر پیوند و خارج از ناحیه پیوند و اعضای قطریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 70

2-3-18- مقدمه­ای بر تاریخچه و طریقه شکل­گیری دستورالعمل­های طراحی لرزه ای——- 72

2-3-19- انواع روش­های تحلیل– 73

2-3-19-1- روش­های تحلیل خطی————– 73

2-3-19-2- تحلیل­های غیرخطی—————- 74

2-3-19-2-1-گام­های تحلیل بار افزون (پوش­آور)— 80

2-3-19-2-2- دقت روش پوش­آور————— 82

2-3-20- مقدمه­ای بر ضریب رفتار سازه ها (R)—– 84

2-3-21- محاسبه ضریب رفتار بر اساس دستورالعمل ا.تی.سی-19بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 86

2-3-22- روش پروفسور یوانگ جهت محاسبه­ی ضریب رفتار(R)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 90

2-4- مدل تحلیلی پژوهش—— 93

فصل سوم « روش پژوهش »

3-1- روش و طرح پژوهش—— 96

3-2- فرایند پژوهش———— 98

3-3- جامعه آماری———— 98

3-4- نمونه- روش نمونه­گیری و حجم نمونه­ها—— 99

3-5- ابزار گردآوری داده­ها (اطلاعات)————- 103

3-5-1- روایی ابزار جمع­آوری داده­ها————– 103

3-5-2- پایایی ابزار جمع­آوری داده­ها————- 104

3-6- روش گردآوری داده­ها (اطلاعات)———— 104

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها—————- 105

3-7-1- تعیین و مشخص­کردن ضریب اصلاح پاسخ رفتـار سیستم (R) و ضریب تشدید تغییر مکـان (Cd) وضریب اضافه مقاومت سیستم(Ω0)———- 105

3-7-2- تعیین و مشخص کردن شتاب مبنای طرح A و ضریب اهمیت سازه ها (I)——- 105

3-7-3- محاسبه زمان تناوب ساز­ه­ها————– 106

3-7-4- محاسبه ضریب بازتاب ساختمان­ها (B)—– 106

3-7-5- ضریب تبدیل از حالت حدی نهایی به حالت تنش­های مجاز (y)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 107

3-7-6- اصلاح ضریب رفتار (R)- 108

3-7-7- تعیین ضریب برش پایه C در روش استاتیکی معادلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 108

3-7-8- تعیین بارگذاری­ها—— 109

3-7-9- تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 110

3-7-10- مقادیر بار اعمالی سقف در نرم افزار ایتبس- 112

3-7-11- تعیین دستور العمل های به کار رفته—– 113

3-7-12- طیف تعریفی——– 113

3-7-13- مدها————— 115

3-7-14- پیچش تصادفی——- 115

3-7-15- ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته——— 115

3-7-16- تقسیم بار جانبی—— 115

3-7-17-کنترل­های لازم جهت قاب خمشی——– 116

3-7-18-کنترل جهت اعضاء خارج از پیوند——– 117

3-7-19- مقاطع اعضاء و مهاربندها————— 117

3-7-20- طراحی دیوارهای برشی فولادی———- 121

3-7-21- مشخصات مفاصل—– 128

3-7-22- محاسبه تغییر مکان هدف سازه———- 129

3-7-23- نکاتی درخصوص تحلیل پوش­آور——— 130

3-7-24- مروری بر روابط تعیین پارامترهای لرزه­ای– 145

3-7-25- تعیین مقاومت نهایی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی———– 150

3-7-26- تعیین سختی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 151

3-7-27- تعیین شکل پذیری دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی———— 151

3-7-28- تعیین ضرایب رفتار دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی———— 152

3-7-29- تعیین میرایی مؤثر دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی———— 154

3-7-30- نرم افزار آباکوس—— 154

3-7-31- صحت سنجی نرم افزار آباکوس———- 156

3-7-32- مطالعه نتایج حاصل از واکاوی اجزاء محدود- 159

فصل چهارم « تجزیه و تحلیل نتایج »

4-1- توصیف متغیرها———- 170

4-2- مطالعه فرضیه­های پژوهش و ارائه نتایج——- 171

4-3- محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر——- 172

4-4- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر———– 172

فصل پنجم « بحث و نتیجه­گیری »

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش—————- 174

5-2- بحث و نتیجه­گیری——- 175

5-3- پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش—– 176

5-4- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی ——– 177

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 179

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 2-1-ضرایب اضافه مقاومت به دست آمده از مدل های آزمایشگاهی————— 46

جدول 2-2-ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های آزمایشگاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 46

جدول 2-3-ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 47

جدول 2-4-ضرایب رفتار سازه های دیوار برشی فولادی در آیین نامه کانادا سی.سی.بی.اف.سی-

1995-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 47

جدول 2-5- ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های تحلیلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 48

جدول 2-6- ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی ویژه ا.ان.اس.آی- ا.آی.اس.سی-

341-05-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 48

جدول 3-1- تعیین Ω0,Cd,R ازآیین نامه ا.اس.سی.ای/اس.ای.آی-7-05————– 105

جدول 3-2- زمان تناوب ساختمان های مورد مطالعه- 106

جدول 3-3- محاسبه B برحسب T جهت طیف طرح استاندارد 2800بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 114

جدول 3-4- مقاطع اعضاء و مهاربندها در سیستم دوگانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 120

جدول 3-5- تعیین ضخامت اولیه دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 122

جدول 3-6- تعیین زاویه میدان کششی برای دیوارهای برشی فولادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 124

جدول 3-7- مشخصات دیوارهای برشی فولادی در ساختمان هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 125

جدول 3-8- کنترل ستون های اطراف دیوارهای فولادی در قاب هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 126

جدول 3-9- کنترل تیرهای اطراف دیوارهای فولادی در قاب هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 127

جدول 3-10- مشخصات نوارها جهت مدل سازی دیوارهای برشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 127

جدول 3-11- پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روش­های غیر خطی – اجزای سازه

فولادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 128

جدول 3-12- تغییر مکان ساختمان های پژوهش—- 129

جدول 3-13- مقایسه مقـاومت نهایی دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فــولادی با هم‌دیگر    150

جدول 3-14- مقایسه سختی مؤثر دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی——- 151

جدول 3-15- مقایسه شکل پذیری دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی—— 151

جدول 3-16-تعیین ومقایسه ضرایب رفتار دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا ودیوار برشی فولادی

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 153

جدول 3-17- مقایسه میرایی موثر دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی- 154

جدول 4-1-  نتایج حاصل از پژوهش————– 172

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

3-1-  منحنی تنش-کرنش مصالح مورد بهره گیری در تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 112

3-2- منحنی پوش آور مدل یک طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار سپ 2000—— 140

3-3- منحنی پوش­آور مدل دو طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار سپ 2000——– 140

3-4- منحنی پوش­آور مدل سه طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار سپ 2000——- 141

3-5- منحنی پوش­آور مدل چهار طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار سپ 2000—— 141

3-6- منحنی پوش­آور مدل پنج طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار سپ 2000——- 142

3-7- منحنی پوش­آور مدل یک طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000—– 142

3-8- منحنی پوش­آور مدل دو طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000—— 143

3-9- منحنی پوش­آور مدل سه طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000—— 143

3-10- منحنی پوش آور مدل چهار طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000– 144

3-11- منحنی پوش­آور مدل پنج طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000—- 144

3-12- منحنی پوش­آور مدل  برمن و همکاران در نرم افزار اجزا محدود آباکوس———— 159

3-13- منحنی پوش­آور مدل یک طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس- 165

3-14- منحنی پوش­آور مدل دو طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس– 165

3-15- منحنی پوش­آور مدل سه طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس- 165

3-16- منحنی پوش­آور مدل چهار طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166

3-17- منحنی پوش آور مدل پنج طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166

3-18- منحنی پوش­آور مدل یک طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس       166

3-19- منحنی پوش­آور مدل دو طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167

3-20- منحنی پوش­آور مدل سه طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس       167

3-21- منحنی پوش­آور مدل چهار طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس     167

3-22- منحنی پوش­آور مدل پنج طبقه مهاربندی شده­ی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 168

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل 1-1- ساختمان در حال احداث با سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی­ در ایالات متحده

(راست) و کانادا (چپ)———- 4

شکل 1-2- بهره گیری از دیوارهای برشی فولادی در ساختمان­های کوتاه در ایالات متحده—- 8

شکل 2-1- مدل­های مورد مطالعه توسط دکتر صبوری قمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 14

شکل 2-2- مدل­های مورد مطالعه توسط دکتر مویدیان و مهندس یمینیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 14

شکل 2-3- نمونه آزمایش شده توسط BRUNEAUبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 18

شکل 2-4- نمونه آزمایش شده توسط لوبل——— 18

شکل 2-5- نمونه آزمایش شده توسط درایور——- 19

شکل 2-6- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل — 20

شکل 2-7- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 21

شکل 2-8- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایش از نمایی دیگر———- 22

شکل 2-9- جزییات ناپایداری­ها در نمونه مورد آزمایش توسط آستانه اصل————— 23

شکل 2-10- انواعی از دیوارهای برشی فولادی—— 25

شکل 2-11- پلان و نما ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 28

شکل 2-12- ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپن- 29

شکل 2-13- ساختمان دادگستری 22 طبقه در سیاتل واشنگتن ایالات متحده———– 31

شکل 2-14- شباهت دیوار برشی فولادی و تیر ورق جهت مدل سازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 34

شکل 2-15- مشابهت دیوار برشی فولادی و تیرورق در تشکیل میدان کششی در آنها —– 36

شکل 2-16- مدل­سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت نواری———- 37

شکل 2-17- مدل­سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت خرپای معادل— 38

شکل2-18- مدل­سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار سکشن دیزاینر نرم افزار ایتبس به صورت تیر ورق (روش آستانه اصل)-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 41

شکل2-19- مدل­سازی دیوار برشی فولادی در نرم­افزار ایتبس با المانهای پوسته­ای اورتروپیک و

تغییر زاویه محورهای المان­های پوسته­ای متناسب با زاویه میدان کششیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 42

شکل2-20- منطبق کردن آغاز و انتهای نوارها در طبقات در مدل­سازی نواری دیوار برشی فولادی

در نرم­افزار ایتبس————- 44

شکل 2-21- مدل­سازی دیوارهای برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس——— 44

شکل 2-22- انواع سیستم­های مهاربندی شده­ی واگرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 61

شکل 2-23- تیر پیوند در سیستم مهاربندی واگرا— 62

شکل 2-24-  طول تیرهای پیوند در سیستم­های مهاربندی واگرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 63

شکل 2-25- منحنی نیروهای داخلی در تیرهای پیوند برشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 63

شکل 2-26- منحنی هیسترزیس مهاربند واگرا—— 64

شکل 2-27- تأثیر طول تیر پیوند بر سختی سیستم مهاربندی واگرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 64

شکل 2-28- تأثیر طول تیر پیوند بر مقاومت نهایی سیستم مهاربندی واگرا————– 65

شکل 2-29- تأثیر طول پیوند بر زاویه دوران آن در سیستم مهاربندی واگرا————- 65

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:برآورد نیروهای طراحی سگمنت‌های بتنی تونل‌ها تحت بارهای لرزه‌ای و ثقلی باتوجه به رفتار غیرخطی و اندرکنش آنها با محیط اطراف

شکل 2-30- تأثیر وجود سخت کننده بر رفتار هیسترزیس تیر پیوند برشی————– 67

شکل 2-31- تأثیر نیروی محوری بر رفتار تیر پیوند (سمت راست با نیروی محوری و سمت چپ بدون نیروی محوری) 67

شکل 2-32- دیتیل تیر پیوند در تماس با مهاربندها– 69

شکل 2-33- دیتیل ناحیه تماس مهاربند با ستون— 69

شکل 2-34- منحنی ظرفیت (برش پایه در برابر جابجایی بام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 76

شکل 2-35- آشنایی با بخش­های مختلف منحنی ظرفیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78

شکل 2-36- دو خطی کردن منحنی ظرفیت——- 80

شکل 2-37- انواع منحنی ظرفیت سازه­ها———- 81

شکل 2-38- مقایسه دقت روش­های تحلیل غیر خطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 84

شکل 2-39-  نمایش پارامترهای محاسبه ضریب رفتار سازه­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 92

شکل 3-1- پلان مدل­های  مطالعه شده در این پژوهش در نرم افزارهای سپ2000 و ایتبس 100

شکل 3-2-  قاب‌ها در مدل‌های پنج‌طبقه‌مورد مطالعه‌در این‌پژوهش در نرم افزار سپ 2000- 101

شکل 3-3- قاب­ها در مدل­های 5 طبقه مورد مطالعه در این پژوهش در نرم افزار ایتبس—- 102

شکل 3-4- نمونه­ای از بارگذاری های انجام شده در نرم افزار های سپ2000 و ایتبس—– 110

شکل 3-5- تعریف طیف طرح در نرم افزارهای سپ2000 و ایتبسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 114

شکل 3-6- نمایش نیروهای برشی موجود در تیر پیوند در مدل پنج طبقه مورد مطالعه تحت بار جانبی زلزله  118

شکل 3-7- تنش برشی ماکسیمم در دیوار برشی فولادی در مدل پنج طبقه تحت اثر بارگذاری پوش‌‌آور (سمت راست گام اول و سمت چپ گام دهم)—— 118

شکل3-8- نیروی محوری موجود در المان­های مدل نواری پنج طبقه دیوار برشی­تحت اثر بارگذاری

پوش­آور در گام 1 و4———– 119

شکل3-9- منحنی نیرو- تغییرشکل تعمیم­ یافته مفاصل پلاستیک برای­ اعضا و اجزا فولادی (سمت

راست مفاصل پلاستیک و سمت چپ مفاصل محوری)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 129

شکل3-10- مراحل­تشکیل مفاصل پلاستیک درمدل سه طبقه قاب خمشی پژوهش به تنهایی­در تحلیل پوش­آور در نرم افزار سپ 2000 -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 131

شکل 3-11- مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل سه طبقه­ی مهاربندی شده­ی واگرای پژوهش

در تحلیل پوش آور در نرم افزار سپ 2000 ——– 132

شکل3-12-مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک درمدل سه طبقه­ی دیواربرشی فولادی(المان صفحه­ای)

پژوهش در تحلیل پوش­آور در نرم افزار سپ 2000 — 133

شکل 3-13- مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل سه طبقه­ی دیوار برشی فولادی(مدل نواری)

پژوهش در تحلیل پوش­آور در نرم افزار سپ 2000 — 134

شکل3-14- مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک درمدل پنج طبقه قاب خمشی­پژوهش به­تنهایی درتحلیل پوش­آور در نرم افزار ایتبس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 135

شکل 3-15- مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل پنج طبقه­ی مهاربندی شده­ی واگرای پژوهش

در تحلیل پوش­آور در نرم افزار ایتبس————- 136

شکل3-16- مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک درمدل پنج طبقه­ی­دیواربرشی فولادی(المان صفحه­ای)

پژوهش در تحلیل پوش آور در نرم افزار ایتبس—— 137

شکل 3-17- مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل پنج طبقه­ی دیواربرشی فولادی (مدل نواری)

پژوهش در تحلیل پوش­آور در نرم افزار ایتبس——- 138

شکل 3-18- رفتار نمونه­ای از مفاصل تعریف شده در نرم افزار سپ 2000 ————– 139

شکل 3-19- قاب واگرای آزمایش شده توسط برمن و همکارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 157

شکل 3-20- مدل آزمایشگاهی برمن و همکاران—– 157

شکل 3-21- مدل ایجاد شده در نرم افزار آباکوس— 158

شکل 3-22- مش­بندی مدل ایجاد شده در نرم افزار آباکوسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 158

شکل 3-23- نمایش تنش (معیار مایسز) ایجاد شده در مدل بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 158

شکل 3-24- مدل اجزا محدود دیوار برشی فولادی یک طبقه در نرم افزار آباکوس——– 160

شکل3-25- نمایش تنش(معیارماکزیمم صفحه­ای) دیوار برشی فولادی یک طبقه­پس از انجام واکاوی

پوش­آور در نرم افزار اجزا محدود آباکوس———– 160

شکل 3-26- مدل اجزا محدود دیوار برشی فولادی دو طبقه در نرم افزار آباکوس——— 160

شکل 3-27- نمایش تنش(معیار ماکزیمم صفحه­ای) دیوار برشی فولادی دو طبقه پس از انجام واکاوی

پوش­آور در نرم افزار اجزا محدود آباکوس———- 161

شکل 3-28- مدل اجزا محدود دیوار برشی فولادی سه طبقه در نرم افزار آباکوس——— 161

شکل 3-29- نمایش تنش(معیار ماکزیمم صفحه­ای) دیوار برشی فولادی سه طبقه پس از انجام واکاوی

پوش­آور در نرم افزار اجزا محدود آباکوس———- 161

شکل 3-30- مدل اجزا محدود دیوار برشی فولادی چهار طبقه در نرم افزار آباکوس——- 162

شکل 3-31- نمایش تنش(معیار ماکزیمم صفحه­ای) دیوار برشی فولادی چهار طبقه پس از انجام­واکاوی پوش­آور در نرم افزار اجزا محدود آباکوس———— 162

شکل 3-32- مدل اجزا محدود دیوار برشی فولادی پنج طبقه در نرم افزار آباکوس——– 162

شکل 3-33- نمایش تنش(معیار ماکزیمم صفحه­ای) دیوار برشی فولادی پنج طبقه پس از انجام واکاوی پوش­آور در نرم افزار اجزا محدود آباکوس———— 163

شکل 3-34- نمایش تنش (معیار مایسز) مهاربند واگرای یک طبقه پس از انجام واکاوی پوش­آور در نرم افزار اجزا محدود آباکوس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 163

شکل 3-35- نمایش تنش (معیارمایسز) مهاربند واگرای دو طبقه پس از انجام واکاوی پوش آوردر نرم افزار اجزا محدود آباکوس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 163

شکل 3-36- نمایش تنش (معیار مایسز) مهاربند واگرای سه طبقه پس­از انجام آنالیزپوش­آور در نرم افزار اجزا محدود آباکوس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 164

شکل  3-37- نمایش تنش(معیارمایسز) مهاربند واگرای چهار طبقه پس از انجام واکاوی پوش آور در نرم افزار اجزاءمحدود آباکوس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 164

شکل 3-38- نمایش تنش (معیار مایسز) مهاربند واگرای پنج طبقه پس از انجام واکاوی پوش آور در نرم افزار اجزا محدود آبا جستجو در سایت :   

 

فصـل اول

« طـرح مسئـله »

 1-1- مقدمه

تاکنون سیستم­های متنوعی برای مقاومت در برابر بارهای جانبی (با دو زلزله) پیشنهاد شده و به کار رفته­اند که مانند آنها می­توان به سیستم قاب­های خمشی انواع سیستم­های مهاربندی و دیوارهای برشی را نام برد، مهمترین پارامترهایی که در انتخاب یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی دخالت دارند عبارتند از سختی، مقاومت بالا، شکل­پذیری مناسب و همچنین جذب انرژی بالا توسط رفتار چرخه­ای یا هیسترزیس سیستم، با در نظر داشتن معضلات رفتاری و سازه­ای در هر یک از سیستم­های مقاوم جانبی فوق­الذکر که می­تواند شامل موردها متعددی مانند معضلات اجرایی، توجیه اقتصادی، اشغال حجم زیاد و… باشد. محققین و پژوهشگران همواره در پی یافتن سیستم ایده­آلی برای مقاومت در برابر بارهای جانبی بوده­اند که علاوه بر اینکه دارای سختی و مقاومت بالایی باشد از شکل­پذیری مناسبی نیز برخوردار بوده و بتواند انرژی وارده را به خوبی مستهلک کند. در این پژوهش به مطالعه و مقایسه دو نوع از کارآمدترین این سیستم­ها یعنی دیوارهای برشی فولادی تقویت نشده و مهاربندهای واگر­ای برشی هشتی در قاب­های خمشی (سیستم­های دوگانه) می­پردازیم.

 

شکل 1-1- ساختمان در حال احداث با سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی در ایالات متحده(راست) و کانادا (چپ)

 

1-2- اظهار مسأله

یکی از سیستم­های جدیدی که برای مقابله با بارهای جانبی پیشنهاد شده سیستم دیوارهای برشی فولادی می باشد، دیوار برشی فولادی یک ورق فولادی در عرض و ارتفاع دهانه می باشد که به اعضای سخت­کننده افقی و عمودی متصل می­گردد. علاوه بر سختی و مقاومت برشی بالای دیوارهای برشی فولادی این سیستم به لحاظ گستردگی اتصال ورق با قاب اطراف (عدم وجود یک اتصال متمرکز مانند سیستم مهاربندی) و شکل­گیری تدریجی و یکنواخت تنش در ورق فولادی و قابلیت خوب تعدیل تنشها تا رسیدن به بار نهایی مورد توجه می باشد. دیوار برشی فولادی به دو شکل تقویت شده و تقویت نشده اجرا می­گردد. در حالت تقویت شده هدف جلوگیری از کمانش قبل از تسلیم برشی می باشد و در حالت تقویت نشده اجازه داده می­گردد که ورق کمانه کند و هدف اینست که از ناحیه کشش قطری جهت حمل برش طبقه بهره گیری گردد. در سال­های اخیر بیشتر دیوارهای برشی فولادی اجرا شده در آمریکا و کانادا به صورت تقویت نشده و در ژاپن به صورت تقویت شده بوده می باشد، اما با در نظر داشتن اینکه جوش دادن سخت کننده­ها به ورق فولادی وقت­گیر و پر هزینه می باشد و همچنین در سال­های اخیر تحقیقات نشان داده می باشد که دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده نیز از شکل­پذیری و کارایی خوبی برخوردارند پس امروزه بهره گیری از دیوارهای برشی بدون سخت کننده توصیه می­گردد. در دیوارهای برشی فولادی با بهره گیری از ورق­های فولادی می­توان از پدیده پس کمانش مشابه تیر ورق­ها بدون هیچگونه خللی در پایداری بهره گیری نمود. سازه­های مهمی با بهره گیری از سیستم دیوارهای برشی فولادی ساخته شده می باشد و تحقیقات آزمایشگاهی و نظری انجام شده روی سیستم دیوارهای برشی فولادی همگی نشانگر آن می باشد که سیستم مذکور در مناطق با لرزه خیزی بالا عملکرد مطلوبی دارد و رفتار سازه­های اجرا شده با سیستم دیوارهای برشی فولادی در زلزله­های شدید مانند زلزله کوبه در سال 1995 میلادی و نورتریج در سال 1994 میلادی مطلوب بوده می باشد.

سیستم دیگری که به علت خصوصیت شکل­پذیری بسیار مناسب و همچنین سختی نسبتاً مناسب و تسهیلاتی که به لحاظ ایجاد بازشوها در فرم و نما معماری ایجاد می­کند در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد، سیستم­های مهاربند برون محور می­باشد. در حدود سال 1970 در ژاپن اولین بار نام سیستم­های برون محور توسط اشخاصی از قبیل فوجی موتو و همکاران در سال 1972 و تاناباشی و همکاران در سال 1974 با این نام به کار برده گردید. در آمریکا اولین بار سیستم مهاربندی برون محور (واگرا) توسط پروفسور پوپوف و همکارانش در سال 1978 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مورد آزمایش واقع گردید، پس از آن این سیستم به سرعت مورد توجه طراحان حرفه­ای قرار گرفت و اولین ساختمان که یک بانک 19 طبقه در سان­دیگو کالیفرنیا بود با این سیستم ساخته گردید. یکی از مهمترین مزایای این مهاربندها قابلیت مانور بسیار بالایشان از لحاظ مسائل معماری می باشد. در این سیستم محل اتصال اعضای مهاربند به گونه عمده در محل تلاقی تیر و ستون قرار نمی­گیرد و در نتیجه از پیچیدگی محل اتصال جلوگیری می­گردد. در این سیستم قسمتی از تیر که بین عضو قطری تا ستون­های یا بین دو مهاربند قرار   می­گیرد و لینک یا پیوند نامیده می­گردد، دارای این خاصیت می باشد که می­تواند نیروهای مهاربندی از طریق خود به ستون یا عضو قطری دیگر انتقال دهد و نهایتاً نیروهای متعادلی را به مهاربند وارد سازد در واقع پیوند در اینجا مانند فیوز شکل­پذیر اقدام می­کنند و خود مقادیر عمده­ای از انرژی زلزله را جذب می­کند. در واقع در یک طراحی درست برای سیستم واگرا این تیر پیوند می باشد که بایستی با تشکیل مفصل­های خمیری تغییر شکل­های بزرگ غیرارتجاعی را تحمل کند (عناصر قطری بایستی طوری طراحی شوند که حتی پیش روی بارهای جانبی شدید هم کمانه نکنند) به همین علت طول پیوند و کم یا زیاد شدن آن تأثیر اساسی در رفتار سیستم برعهده می­گیرد به طوری که با نزدیک شدن محل اتصال به اتصال تیر و ستون یا کوتاه شدن طول پیوند (پیوند برشی) سختی سیستم به مهاربندی هم محور نزدیک می­گردد و با دور شدن از آن یا بلند شدن طول پیوند (پیوند خمشی) سختی کمتر شده و در عوض انعطاف پذیری بیشتر می­گردد و سیستم به قاب خمشی شبیه می­گردد. در واقع سیستم واگرا ترکیب کننده سختی مناسب هم محور و شکل­پذیری و قابلیت جذب انرژی بسیار خوب سیستم قاب خمشی می­باشد. منحنی هیسترزیس این سیستم بیانگر حلقه های پایدار منظم و با سطح زیر منحنی بسیار خوب می­باشد، لیکن نظر به آنکه از تیر پیوند در رفتار برش انتظار شکل­پذیری بیشتری می­رود توصیه می­گردد طول تیر پیوند طوری انتخاب گردد که این رفتار حاکم باشد. بهره گیری از قاب­های مهاربندی شده خارج از مرکز برای مقابله با زلزله این روزها مورد توجه بسیار قرار گرفته عملکرد شکل­پذیر بسیار خوب این سیستم تحت بارهای تناوبی نسبت مستقیمی با تسلیم برشی تیر پیوند دارد پس در پروسه طراحی تعیین طول بهینه پیوند و فراهم آوردن سخت کننده­های مناسب برای جان تیر از اساسی­ترین نکات می باشد که شواهد حکایت از آن دارند که عملکرد تیرهای پیوند کوتاه از لحاظ استهلاک انرژی براساس زاویه حداکثر تغییر شکل و شکل­پذیری حاصل بسیار بهتر از پیوندهای طویل می­باشد و از بین اشکال مهاربندهای واگرا نیز مهاربندهای واگرای هشتی بسیار باصرفه می­باشند زیرا علاوه بر شکل متقارن تیر پیوند به ستون متصل نمی­باشد و به این ترتیب از هر مسئله محتملی که در ارتباط با اتصال تیر پیوند با ستون هست اجتناب می­گردد. با در نظر داشتن مقدمه بالا و اینکه هر دو سیستم ذکر گردیده فوق­الذکر جدید و گران می­باشند زیرا در سیستم­های دیوار برشی فولادی از ورق فولادی گسترده بهره گیری می­گردد و در سیستم مهاربند واگرا به مقصود فعال کردن ظرفیت استهلاک انرژی پیوندهای برشی المان­های قطری سنگین مورد نیاز می باشد که این المان­های سنگین فقط در هنگام اعمال بارهای جانبی شدید به کار خواهند افتاد احتیاج به مطالعه و مقایسه رفتار لرزه­ای دو سیستم محسوس می­باشد. در این پژوهش آغاز به معرفی و مطالعه کامل دو سیستم دیوار برشی فولادی و مهاربند واگرا می­پردازیم، به مورد هایی که در آیین نامه­های مختلف درخصوص این دو سیستم آمده می باشد تصریح می­نماییم به آزمایشات مختلفی که بر روی این سیستم­ها در نواحی گوناگون جهان صورت گرفته می باشد می­پردازیم و نتایج حاصله را مورد مطالعه قرار می­دهیم، نمونه­های اجرا شده­ی این سیستم­ها در نواحی گوناگون جهان را مطالعه می­کنیم و رفتار آنها را پیش روی زلزله­های رخ داده در اقدام ارزیابی     می­کنیم، چگونگی­ی اجرای این سیستم­ها در اقدام و مزایا و نواقص هر یک از مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در ادامه این مطالعه با در نظر داشتن اینکه تأمین سختی، مقاومت نهایی و شکل­پذیری اهداف اصلی طراحی لرزه­ای سازه­ها می­باشند و با در نظر داشتن اینکه مطالعه رفتار سازه­ها با روش­های مختلف مانند روش دقیق و روش آزمایشگاهی و تجربی امکان­پذیر می باشد و یکی از روش­های مناسب که به علت سرعت و دقت بالا و هزینه کم نسبت به سایر روش­ها ارجحیت بیشتری دارد، تحلیل­های نرم افزاری می­باشد، پس با در نظر داشتن امکانات موجود در این پژوهش از نرم افزارهای قدرتمند ایتبس، سپ 2000 و نرم افزار عناصر محدود فوق­العاده قدرتمند آباکوس جهت مدل سازی و تحلیل خطی و غیرخطی بهره گیری خواهیم نمود، و به این نحو اقدام می­نمایم که پس از طراحی ساختمان­های 1 تا 5 طبقه منظم به این نحو که تا حد امکان شرایط آیین­نامه­ها درخصوص آنها رعایت گردد. با بهره گیری از نرم افزارهای شرکت سی.­اس.­آی[1] و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل­های فما 356- فما 274 – فما 440 – ا.ِتی.­سی 19[2]- اِ.تی.­سی 40[3] و نشریه 360 اقدام به انجام واکاوی پوش­آور می­نمایم و منحنی­های ظرفیت را به دست می­آوریم، پس از به دست آوردن منحنی­های ظرفیت به کمک آنها و روش­های ارائه شده در دستورالعمل­ها و روش پروفسور یوانگ اقدام به    محاسبه­ی سختی- مقاومت نهایی- شکل پذیری- ضریب رفتار و میرایی سیستم­ها می­نمایم و سپس نتایج را با هم مقایسه می­کنیم. در ادامه­ی کار بعد از صحت­سنجی نرم افزار آباکوس با بهره گیری از مدل یک طبقه­ی بِرمن و همکاران در فضای دو بعدی تنها دهانه­ی مهاربندی (یک دهانه) را مدل سازی می­نمایم و واکاوی پوش­آور را انجام می­دهیم و با مقایسه منحنی­های پوش­آور با همدیگر به مطالعه امکان صحیح بودن نتایج حاصل از  مرحله­ی قبل می­پردازیم، در نهایت به ارائه نتایج می­پردازیم.

[1]- CSI

[2]- ATC-19

[3]- ATC-40

تعداد صفحه :200

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: عمران