:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش :

عنوان : ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

استاد راهنما: دکتر مصطفی ستاک

استاد مشاور: دکتر فرید خوش الحان

 

پایان کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع

شهریور ماه 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

جستجو در سایت :   

عناوین صفحات
فصل اول : کلیات پژوهش 1
       1-1 انتخاب حوزه پژوهش 2
      1-2 اظهار اختصار ای از مسئله و پرسش آغازین 2
       1-3 ضرورت انجام پژوهش 4
       1-4 نوآوری های پژوهش 5
       1-5 اهداف پژوهش 6
       1-6 چگونگی مطالعه ادبیات موضوع 7
       1-7 کلید واژگان جستجو 7
فصل دوم :  مروری بر ادبیات موضوع 8
       2-1 مدیریت زنجیره تامین 9
       2-2 تاریخچه و طریقه تکامل مدیریت زنجیره تامین 10
 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
ز

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 1980 11
             2-2-4 دهه 1990 11
       2-3 عملیات اصلی زنجیره تامین 12
             2-3-1 عملیات تامین منابع و تدارکات 13
                   2-3-1-1 خرید 14
                   2-3-1-2 مدیریت مصرف 15
                    2-3-1-3 انتخاب فروشنده 15
                    2-3-1-4 مذاکره قرارداد 16
                    2-3-1-5 مدیریت قرارداد 17
       2-4 تاریخچه مساله انتخاب تامین کنندگان 18
       2-5 روش های حل مسئله انتخاب تامین کنندگان 22
             2-5-1 روش های تحلیلی 22
             2-5-2 تکنیک های هوش مصنوعی 22
 

2-5-3 تکنیک های MADM

24
ح

2-5-4 مدل های ریاضی

25
             2-5-5 مدل های آماری 27
             2-5-6 تئوری مجموعه های فازی 27
       2-6 مطالعه ویژگی های مختلف مساله انتخاب تامین کنندگان 29
             2-6-1 تعین اندازه سفارشات به تامین کننده ها 29
             2-6-2 مدل های چند دوره ای 30
             2-6-3 مدل های موجودی 30
       2-7 جمع بندی 31
 فصل سوم : تبیین مسائل مختلف و پیش فرض های آن 32
       3-1 مقدمه 33
       3-2 مدل سفارش یک محصول خاص 33
       3-3 معیارهای مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامین کنندگان 35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول 37
       3-5 مدل انتخاب ترکیب بهینه وسائل حمل و نقل 40
 
 

3-6 مدل انتخاب تامین کنندگان با حداقل کردن هزینه های موجودی و نگهداری کالا

41
       3-7  جمع بندی 42
فصل چهارم: معرفی مدل های ارائه شده        43
       4-1 مقدمه   44
       4-2 معرفی مدل پیشنهادی تک محصولی    44
             4-2-1 پارامترهای مدل تک محصولی 44
             4-2-2 فرمولسازی ریاضی 45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-3-1  پارامترهای مدل سفارش همزمان چند محصول 47
             4-4 مدل انتخاب تامین کنندگان به همراه انتخاب وسایل حمل و نقل 50
             4-4-1 پارامترهای مدل 51
             4-4-2 فرمولسازی ریاضی 52
             4-5 پارامترهای مدل انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن هزینه های موجودی 54
             4-5-1 فرمولسازی ریاضی 55
       4-6 جمع بندی 57
 

فصل پنجم : نتایج عددی

58
      5-1 مقدمه 59
      5-2 تکنیک های تصمیم گیری چند هدفه و برنامه ریزی آرمانی 59
      5-3 تبدیل مدل غیر خطی چند هدفه به مدل غیر خطی تک هدفه 63
     5-4 نتایج عددی برای مدل سفارش تک محصولی 67
     5-5 مثال های عددی مدل سفارش همزمان چند محصول 71
     5-6 نتایج عددی برای مدل انتخاب ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل 77
     5-7 نتایج عددی برای مدل انتخاب تامین کنندگان با احتساب هزینه موجودی و نگهداری 81
فصل ششم: نتیجه گیری 84
     6-1 نتایج کسب شده 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول صفحات
جدول2-1 دسته بندی مقالات مختلف 21
جدول 5-1 تعداد متغیر ها،محدودیت ها و محدودیت های غیر خطی 65
جدول 5-2 تعداد متغیر ها، محدودیت های مسئله با ابعاد مختلف 66
جدول 5-3 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی 67
جدول 5-4 مثال عددی برای مدل تک محصولی 70
جدول 5-5 ضریب مصرف مواد اولیه مختلف در محصولات 71
جدول 5-6 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مسائل مختلف 74
جدول 5-7 پاسخ های بهینه بدست آمده برای مدل با ابعاد بزرگتر 76
جدول 5-8 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل 77
جدول 5-9 پاسخ های بدست آمده برای مسائل حمل و نقل با سایز بزرگ 79
جدول 5-10 محصولات و مواد اولیه تولیدی به وسیله هر تامین کننده 81
جدول 5-11 ضریب مصرف هر یک از مواد اولیه در محصولات 81
جدول 5-12  پاسخ های بهینه حاصل از حل مدل 81

فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شکل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجیره تامین ساده 9
شکل 2-2 زنجیره تامین توسعه یافته 10
شکل 2-3 سیر تکاملی زنجیره تامین 12
شکل 2-4 عملیات زنجیره تامین 13
نمودار 2-5 توزیع مقالات هوش مصنوعی 23
نمودار 2-6 توزیع مقالات MADM 25
نمودار 2-7 توزیع مقالات مربوط به مدل های ریاضی 26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازی چاپ گردیده در هر سال 27
شکل 2-9 مقالات ترکیبی روش AHP با سایر روش ها 28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکی و ترکیبی در 10 سال اخیر 29
شکل 3-1 شبکه تامین قطعه مورد نظر خریدار و مواد اولیه 35
شکل 3-2 شبکه تامین مربوط به سفارش همزمان چند محصول 39
شکل 5-1 روش های تصمیم گیری با اهداف چندگانه 60
شکل 5-2 شبکه تامین بهینه برای مدل تک محصولی 67
شکل 5-3 شبکه تامین بهینه برای سفارش همزمان چند محصول 73

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

فصل اول : کلیات پژوهش

 • انتخاب حوزه پژوهش

در انتخاب حوزه پژوهش همواره کوشش بر این بوده تا موضوع مورد نظر علاوه بر همراستایی با موضوعات علمی و آکادمیک روز، بخشی از نیاز حال و آینده صنعت را نیز پوشش دهد. به نحوی که علاوه بر قابلیت پیاده سازی و به کارگیری در صنایع مختلف، تاثیر بسزایی بر افزایش بهره‍وری صنعت نیز داشته باشد. چگونگی انتخاب حوزه پژوهش بر اساس پیشنهاد استاد راهنما با در نظر داشتن سابقه علمی ایشان و علاقه دانشجو به این موضوع می باشد.

 • اظهار اختصار ای از مسئله و پرسش آغازین

در رقابت‌های جهانی در عصر حاضر، بایستی محصولات متنوع را با در نظر داشتن درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده که قبلاً وجود نداشته می باشد، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی‌توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند.

در بازار رقابتی موجود،  بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار می باشد. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در لایه شرکت انجام می‍شده، اینک به لایه زنجیره تامین انتقال پیدا کرده می باشد.‍[1] مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل متناسب تمامی این فعالیت‌ها می باشد. زنجیره تأمین شامل تمام فعالیت‌های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان‌های اطلاعاتی و مالی مرتبط با آنها می باشد‍ .[2]

یکی از مهمترین موضوعاتی که در مدیریت زنجیره تامین مطرح می باشد, مسئله ارزیابی و انتخاب تامین‍کنندگان می باشد. به ویژه در صنایع پیشرفته برای کاهش ریسک و هزینه‍های کلی اقدام به برون‍سپاری محصولات می‍نمایند. در واقع به دلیل اینکه هزینه‍های برون‍سپاری قطعات و خرید مواد اولیه اغلب بیش از 50% درصد هزینه نهایی محصول را تشکیل می‍دهند، کارخانجات کوشش می‍کنند این هزینه ها را حداقل کنند .[3]‍انتخاب تامین‍‍‍کنندگان مناسب و برقراری و حفظ یک ارتباط بلند مدت با آنان یکی از مهمترین وظایف کارخانجات برای کاهش هزینه‍های خرید می باشد. به همین دلیل امروزه مفهوم‍[1]SRM (مدیریت روابط با تامین‍کنندگان) بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته می باشد [4]‍‍و .[5]‍مسئله انتخاب تامین‍کنندگان، فرایندی می باشد که در آن با در نظر گرفتن تعدادی از معیارهای کمی و کیفی، مجموعه‍ای از بهترین تامین‍کنندگان انتخاب می شوند و به این وسیله کارایی کل زنجیره تامین افزایش می‍یابد و در نهایت سبب بهبود وضعیت رقابتی زنجیره می‍گردد. در سالهای اخیر این موضوع بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته که نشان از اهمیت آن دارد.‍[6] در این بین تاثیر مواد خام و اولیه و قطعات نیمه ساخته در کیفیت محصول نهایی انکار‍ناپذیر می باشد. بر این اساس اگر سازمانها و شرکتهای صنعتی از تامین‍کنندگانی برخوردار باشند که هم از لحاظ کیفیت مواد اولیه و هم از لحاظ کیفیت محصول تولیدی نیمه ساخته مورد تائید باشند، می‍توانند تا اندازه مناسبی از کیفیت محصول نهایی خود اطمینان داشته باشند. در حقیقت نوع ماده اولیه مورد بهره گیری می‍تواند تاثیر بسزایی در کیفیت و قیمت محصولات و قطعات نیمه ساخته داشته باشد و بدون شک کیفیت ماده اولیه مورد بهره گیری در انتخاب تامین‍کنندگان لایه اول از اهمیت زیادی برخوردار می باشد‍.[7]

با در نظر داشتن مرور ادبیات گسترده‍ای که در زمینه انتخاب تامین‍کنندگان انجام شده می باشد،  می‍توان دریافت که رویکردها و مدلهای متفاوتی که برای حل مسئله انتخاب تامین‍کنندگان به کار گرفته شده‍اند، همواره به انتخاب تامین‍کنندگان سطح اول که مستقیما با سازمان اصلی در ارتباطند می‍پردازند و توجهی به تامین‍کنندگان سطح دوم یا تولید‍کنندگان مواد اولیه ندارند. این در حالی می باشد که به نظر می‍رسد اگر سازمان به تامین‍کنندگان لایه دوم توجه داشته باشد، اطمینان بیشتری نسبت به کیفیت و دیرکرد قطعات خود خواهد داشت .[8]‍به همین دلیل در این پژوهش، لایه دوم تامین نیز به صورت یکپارچه با سطح اول تامین مورد مطالعه قرار می‍گیرند و تامین‍کنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب می‍شوند. همچنین با طراحی یک شبکه تامین اندازه بهینه جریان کالاها در هر مسیر تعیین می‍گردد.

 • ضرورت انجام پژوهش

در دنیای امروز، کارخانجات مختلف در حال برون سپاری بخش عظیمی از فرایندهای تجاری خود هستند. این برون‍سپاری ها از فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه تا خدمات پس از فروش و پشتیبانی و یا حتی توزیع کامل محصولات را شامل می گردد. بنابر مطالعات انجام شده در این زمینه، 80% سازمانها به نوعی فعالیتهای خود را برون‍سپاری می کنند و اغلب آنها نزدیک به 45% بودجه کل خود را صرف این کار می‍نمایند‍.[9] به گونه کلی تامین منابع یکی از مهترین عملیاتی می باشد که در زنجیره تامین انجام می‍گردد و مهمترین بخش آن تدارکات می‍باشد. هنگامی که سازمان تصمیم به خرید مواد اولیه و یا برون‍سپاری بخشی از قطعات می‍گیرد، مهمترین وظیفه واحد تدارکات انتخاب تامین‍کنندگان مناسب می‍باشد. انتخاب تامین‍کنندگان مسئله ای فراتر از مطالعه و انتخاب قیمت های پیشنهادی تعدادی فروشنده می باشد.‍[10] این مسئله شامل مطالعه تعداد زیادی از معیارهای کمی و کیفی می‍گردد و تاکنون روش‍های تصمیم‍گیری چند معیاره متفاوتی برای حل آن ارائه شده می باشد. همچنین در بسیاری از موردها یک تامین‍کننده به تنهایی قادر به تامین نیازمندی های سازمان نیست و بایستی مجموعه ای از تامین‍کنندگان برای براورده کردن یک سفارش خاص انتخاب شوند. در چنین شرایطی مسئله تخصیص سفارشات به هر تامین‍کننده مطرح می‍گردد که چگونگی تعیین اندازه مناسب این سفارشات بسیار مهم می باشد. این انتخاب شامل مطالعه معیارهای متفاوتی می باشد که در طول 50 سال اخیر (1966 به بعد) دچار تغییرات زیادی شده‍اند‍[11]. همچنین رویکردها و مدلهای متفاوتی برای حل مسئله به کار گرفته شده‍اند که همواره به انتخاب تامین‍کنندگان سطح اول که مستقیما با خریدار در ارتباطند می‍پردازند و توجهی به تامین‍کنندگان سطح دوم ندارند. اگرچه در مدل‍های ارائه شده و مطالعات آکادمیک توجهی به این موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد بهره گیری می‍توانند تاثیر بسزایی در کیفیت و قیمت قطعات نهایی داشته باشند. به همین دلیل در این پژوهش کوشش شده تا  علاوه بر تامین‍کنندگانی که به گونه مستقیم با شرکت در ارتباطند, تامین‍کنندگان تامین‍کنندگان نیز به عنوان سطح دوم تامین مورد مطالعه قرار گیرند و تامین‍کنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب شوند. به این ترتیب با در نظر گرفتن خصوصیات تامین‍کنندگان سطح دوم نظیر قیمت، کیفیت و حمل و نقل‍های به موقع، تاثیر ویژگی‍های مختلف آنان درانتخاب تامین‍کنندگان سطح اول مطالعه می‍گردد.

 • نوآوری های پژوهش
 • ارائه یک مدل یکپارچه برای ارزیابی و انتخاب تامین‍کنندگان در لایه اول و لایه دوم یک زنجیره تامین در شرایط تک محصولی و چند محصولی.
 • تعیین اندازه سفارشات به هریک از تامین‍کنندگان منتخب در هر دو لایه.
 • در نظر گرفتن تخفیف کلی برای تامین‍کنندگان سطح اول تامین.
 • ارائه یک مدل یکپارچه برای انتخاب بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه و انتخاب ترکیب بهینه از وسایل حمل و نقل برای جابجایی مواد اولیه و قطعات بین آن‍ها.
 • ارائه یک مدل یکپارچه برای انتخاب بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه در شرایطی که هزینه‍های نگهداری کالا و موجودی در نظر گرفته می‍گردد. به این ترتیب مقدار بهینه سفارشات به هر تامین‍کننده و تعداد دوره‍های بهینه ارسال و دریافت قطعات مختلف به دست می‍آید.
  • اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل ریاضی می باشد که بتواند به صورت یکپارچه تامین‍کنندگان مورد نظر و مطلوب سازمان را در دو لایه متفاوت از یک زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار دهد و به این ترتیب ترکیب مناسبی از تامین‍کنندگان را در هر دو لایه انتخاب کند و اندازه سفارشات بهینه اختصاص یافته به تامین‍کنندگان مطلوب را تعیین نماید تا بتواند عوامل مهمی که در انتخاب تامین‍کنندگان مورد مطالعه قرار می‍گیرند، مانند کیفیت، حمل و نقل به موقع و هزینه را نه تنها در یک لایه، بلکه در کل زنجیره تامین بهینه کند.

پس مطالعه ویژگی‍های تامین‍کنندگان لایه دوم از مهمترین اهداف این پروژه می باشد و می‍توان آنها را در فرایند انتخاب تامین‍کننده در نظر گرفت. در عین حال هدف دیگری که این پژوهش در صدد دستیابی به آن می باشد، کمک به بهبود فرآیند انتخاب تامین‍کننده می‍باشد، بطوریکه تصمیم‍گیرنده از لحاظ انتخاب تامین‍کنندگان نهایی اطمینان خاطر بیشتری کسب کند. همچنین کوشش بر این می باشد تا علاوه بر انتخاب بهترین تامین‍کنندگان از طریق یک مدل ریاضی چند هدفه، اندازه بهینه سفارشات اختصاص یافته به آن‍ها را تعیین نمود. در ادامه مدل‍هایی ارائه می‍شوند که علاوه بر انتخاب تامین‍کنندگان بهینه در هر دو لایه، بهترین ترکیب وسایل نقلیه برای انتقال و جابجایی قطعات و تعداد زیر دوره‍های بهینه برای دریافت محصولات در یک دوره زمانی مشخص را تعیین می‍کند تا به این وسیله هزینه‍های نگهداری کالا حداقل گردد.

[1] Supplier relationship management

تعداد صفحه :127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات
دسته‌ها: مهندسی صنایع