مهندسی شیمی

پایان نامه ارشد : بررسی عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز   پایان­ نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی    مهندسی شیمی     مطالعه عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال استاد راهنما دکتر عبدالحسین جهانمیری بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل