:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوبC4ISRدرمعماری سازمانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوبC4ISRدرمعماری سازمانی

اساتید راهنما :

دکتر همایون موتمنی

دکتر بابک شیرازی

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

 

چکیده

درحال حاضر معماری سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدی درانجام ماموریت های سازمان ها  به شمار می رود هدف معماری سازمانی این می باشد که فناوری اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده و به یکی از منابع سازمان در کنار سایر منابع تبدیل نماید، بطوری که در خدمت مامو ریت های سازمان باشد . در حال حاضرسازمان های مختلف به ویژه سازمان های پرتلاطم برای اجرای فرآیند معماری سازمانی وبه خصوص برنامه ریزی معماری سازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند برنامه ریزی و اجرای معماری سازمانی بسیار لخت، کند و فرسایشی بوده ودر نتیجه یا به درس تی اجرا نشده و یا به شکست منجر می گردد . این مشکل ناشی از وجود تغییرات زیاد و گسترده و پیچیدگی در کسب و کار سازمان‌هاست. برای حل این مشکل راه حل های مختلفی ارائه شده می باشد . هنگامی که در مساله ای آشفتگی و تلاطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلید های حل مساله می باشد. چابکی به توانایی برای ایجاد و پاسخگویی به تغییرات محیط متلاطم کسب و کار گفته می گردد . چابکی به مفهوم تندی، سرعت، سبکی و زیرکی بوده و به خلاقیت، ابتکار و نوآوری نیاز دارد .متدولوژی ها و روش های چابک تطبیق پذیر هستند و خودشان را با تغییرات تطبیق می دهند. معماری سازمانی چابک دارای روش ها و راه حل های مختلفی برای برنامه ریزی و مدلسازی می باشد. در این پژوهش کوشش بر این می باشد تا چارچوب C4ISR را با کمک متدولوژی چابک و تجارب عملی چابک ، چابک سازی نماییم .با بکارگیری تجارب عملی چابک مدل های چارچوب کم حجم تر و سریع تر تدوین گردیده و امکان پاسخگویی به تغییرات گسترده کسب و کار سازمانی فراهم می آید.مممممممممممم[1-14]

کلید واژه- چابکی، معماری سازمانی چابک، روش های چابک، مدلسازی چابک، چارچوب چابک، فرآیند چابک ، چارچوب C4ISR

 

 

 

فهرست مطالب

1-  فصل اول: کلیات پژوهش    1

1-1- مقدمه    2

1-2- تعریف مساله. 3

1-3- اهداف پژوهش.. 4

1-4- تحقیقات مرتبط… 4

1-5- ساختار پایان نامه. 5

2-  فصل دوم:ادبیات پژوهش    6

2-1- تعریف معماری سازمانی.. 7

2-2- انواع معماری سازمانی.. 8

2-3- فرآیند معماری سازمانی.. 8

2-4- تفاوت محصولات معماری سازمانی با روش‌های دیگر. 9

2-5- کاربرد معماری سازمانی.. 10

2-6- جایگاه معماری سازمانی.. 11

2-7- آشنائی با چارچوب‌های معماری سازمانی.. 12

2-7-1- چارچوب معماریِ زکمن.. 15

2-7-2- چارچوب معماریِ سازمانی فدرال.. 16

2-7-3-  چارچوب سازمان خزانه داری.. 19

2-7-4- چارچوب معماری C4ISR.. 20

2-8- چالش‌های روش‌های کلاسیک معماری سازمانی.. 27

2-9-  چابکی در معماری سازمانی.. 31

2-10- اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک…. 33

2-11-  اهداف معماری سازمانی چابک…. 34

2-12- به‌کارگیری تجارب عملی چابک در معماری سازمانی.. 35

3-  فصل سوم :روش پیشنهادی    39

3-1- مقدمه    40

3-2- متدلوژی‌های چابک…. 40

3-2-1- متدولوژیDSDM… 42

3-3- چابک‌سازی چارچوب معماری C4ISR.. 44

3-3-1- برنامه ریزی ترخیص (تعیین وضعیت موجود). 46

3-3-2-  برنامه ریزی تکرار (تعیین وضعیت مطلوب). 50

3-3-3- برنامه ریزی روزانه (طرح گذار). 54

3-4- مطالعه و ارزیابی راه حل چابک پیشنهادی.. 58

4-  فصل چهارم: مطالعه موردی… 60

4-1- مقدمه    61

4-2- محصولات معماری C4isr. 63

4-2-1- محصول معماری AV -1. 63

4-3- رویکرد مطالعه،دیدگاه‌ها و محصولات معماری ارائه شده. 64

4-4- محصول معماری OV-1. 65

4-5- محصول معماری OV-5. 66

4-6- محصول معماری OV-6c. 67

4-7- محصول معماری  OV-2. 67

4-8- محصول معماری OV-6b. 69

4-9- محصول معماری OV-7. 71

4-10-  نتیجه گیری.. 72

5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 74

5-1- اختصار پژوهش.. 75

5-2- محدودیت های پژوهش.. 75

5-3- نتایج پژوهش.. 75

5-4- پیشنهادات و کارهای آتی.. 76

مراجع.. 78

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1-  ماتریس چارچوب سازمان  خزانه داری.. 20

جدول ‏2‑2-  محصولات معماری در چارچوب C4ISR 26

جدول ‏2‑3- تفاوت‌های معماری سازمانی چابک با معماری سازمانی کلاسیک… 34

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏2‑1- جایگاه معماری سازمانی و ارتباط آن با سایر حوزه‌های سازمان. 11

شکل ‏2‑2- وجه‌ها و دیدگاه‌های مختلف چارچوب معماری زکمن.. 16

شکل ‏2‑3- مؤلفه‌های چارچوب معماری سازمانی فدرال. 17

شکل ‏2‑4- دیدگاه‌های چارچوب معماری c4isr 21

شکل ‏2‑5- تعاملات دیدگاه‌های مختلف چارچوبC4ISR     24

شکل ‏2‑6- پشته مدیریت چابک نیازمندی‌های کاربران. 36

شکل ‏3‑1: فرآیند متدلوژی DSDM 43

شکل ‏3‑2-چرخه حیات DSDM… 45 جستجو در سایت :   

شکل ‏3‑3- دیدگاه‌های چارچوب C4ISR.. 46

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: ارایه‏ ی یک الگوریتم مقیاس‎پذیر آگاه از بارکاری جهت زمان‏بندی ماشین‏های مجازی

شکل ‏3‑4- برنامه ریزی ترخیص… 47

شکل ‏3‑5- یک داستان کاربری ساده و اولیه. 48

شکل ‏3‑6- برنامه ریزی تکرار 51

شکل ‏3‑7-نمونه‌ای از کارت CRC.. 52

شکل ‏3‑8-مدل چابک چارچوب C4ISR.. 56

شکل ‏4‑1-  محصول معماری OV-1 از دید سطح بالا. 65

شکل ‏4‑2- محصول معماری OV-1 از دید سناریوی AV- 1. 65

شکل ‏4‑3- فلوچارت حمله به هدف در قالب محصول معماری OV- 5. 66

شکل ‏4‑4-نمودار توالی فازها در محصول معماری OV-6c. 68

شکل ‏4‑5- نمودار کلاس نودهای شرکت کننده در عملیات ارزیابی و اجرای حمله مطابق با محصول معماری      OV- 2     69

شکل ‏4‑6- نمودار ماشین حالت مطابق با محصول معماری OV-6b. 71

شکل ‏4‑7- مدل منطقی داده مطابق با محصول معماری OV-7. 72

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین علت های کندی و فرسایشی بودن فرآیند معماری سازمانی تغییرات مداوم در حوزه فناوری و یا ماموریت های یک سازمان می باشد. یکی از پارادایم های مطرح شده در حوزه معماری سازمانی پارادایم چابکی می باشد. چابکی به معنی تطبیق پذیر بودن پیش روی تغییرات مداوم کسب و کار می باشد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام ماموریتهای خود، نیازمند سیستمهائی یکپارچه و تعامل پذیر هستند. به مقصود رسیدن به سیستمهای مطلوب آغاز لازم می باشد تا آنها را بصورتی علمی توصیف نمائیم. بهترین راه حل برای ایجاد توصیف های یکدست،‌ یکپارچه، و تعامل پذیر، بهره گیری از یک چارچوب معماری مناسب می باشد. در صورتیکه هر سازمان، اقدام به توصیف سیستمهای خود نماید، به توصیفهائی ناسازگار و فاقد یکپاچگی و تعامل پذیری خواهیم رسید. با وجود اینکه در اکثر متون به چارچوب زکمن به عنوان اولین چارچوب معماری سامانه های اطلاعاتی تصریح می گردد، اما بایستی گفت که تلاشی که در وزارت دفاع آمریکا در جهت معماری سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت، مستقل از چارچوب زکمن و مسائل مطرح شده در آن بود. C4ISR که در آغاز برای معماری سامانه های ارتباطی و اطلاعاتی در صحنه عملیات نظامی‌ تدوین شده بود، رفته رفته جای خود را به عنوان یک راه حل ممتاز برای پرداختن به معماری در حوزه های دیگر نیز باز نمود. چارچوب C4ISR بر خلاف زکمن که شامل شش دیدگاه می‌گردید از سه دیدگاه تشکیل شده که با هم تفاوت عمده دارند، این سه دیدگاه عبارتند از :

دیدگاه عملیاتی(Operational View) : این دیدگاه توصیف کننده وظایف و عملکردهای گره های عملیاتی و گردش اطلاعات بین این گره ها در جهت انجام عملیات ‌می باشد. با بهره گیری از نمادهای گرافیکی می‌توان گره ها و عناصر عملیاتی، چگونگی انجام و پشتیبانی عملیات، چگونگی گردش و تبادل اطلاعات بین گره ها را مشخص نمود.

دیدگاه سیستمی(System View) : این دیدگاه توصیف کننده سیستمهای اطلاعاتی و چگونگی ارتباط بین آنها در جهت انجام یا پشتیبانی عملیات ‌می باشد. آن چیز که که نشان دهنده تأثیر فناوری در کمک به انجام بهتر ماموریتهای سازمانی بوده، در اینجا توصیف می گردد. از دیدگاه عملیاتی که به دیدگاه سیستمی ‌وارد شویم، گره های عملیاتی با سیستم های اطلاعاتی و فواصل با خطوط انتقال اطلاعات جایگزین می شوند.

دیدگاه تکنیکی(Technical View) : این دیدگاه توصیف کننده قوانین، مشخصات و ملزومات تعیین شده برای هر سیستم در جهت نیل به اهداف و وظایف تعریف شده آن می باشد. در حقیقت هدف از این دیدگاه، تضمین تطابق در عملکرد سیستم ها با انتظارات خواسته شده از آنهاست

 

هدف نهایی چارچوب معماری C4ISR، افزایش اندازه تعامل در سطح سازمان می‌باشد. با در نظر داشتن سایر چارچوب های معماری، در چارچوب معماریC4ISR  “استاندارد سازی” بطور کامل مورد توجه قرار می گیرد. یکی از مهمترین اهداف اصلی معماری عملیاتی در چارچوب C4ISR تعریف ملزومات تبادل اطلاعات می‌باشد.

مانند ویژگی های چارچوب معماری C4ISR می‌توان به موردها زیر تصریح نمود:

  • محصول گرا
  • نمایش اطلاعات و تعامل پذیری
  • ایجاد کارایی و تعامل پذیری
  • اظهار چگونگی تشریح معماری
  • پوشش به نیاز در تمام سطوح
  • دارای سه دیدگاه معماری عملیاتی،سیستمی، تکنیکی

معماری سازمانی چابک یک پارادایم طراحی و مدلسازی برای معماری سازمانی می باشد. بومی کردن چارچوب C4ISR از طریق بکارگیری تجارب عملی چابک[1] در جهت پوشش کامل به آن یک روش مناسب معماری برای سازمان های چابک و متلاطم می باشد. نوآوری این پژوهش چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی می‌باشد. این چابک‌سازی از طریق بکارگیری متدولوژی DSDM در چارچوب C4ISR و بهره گیری از تجارب عملی چابک خواهد بود.

[1] Agile Practices

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***